Κ.ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αμούδι ,λίγο έξω από το Καλό Νερό.