ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ
Στάουσα η παραλία του Καλού Νερού

Καλό Νερό Από μιά τοποθεσία με ιστορία σε ένα παραθαλάσσιο χωριό

<<…ΚΑΛΟΝ ΝΕΡΟΝ τοποθεσίαν κειμένην  λίγον δυτικά της μονής Καψά, που ο γενίτσαρος Τζιναλήςβοσκε τά ζώα του..>>  Έτσι αναφέρεται το Καλό Νερό σε ένα απόσπασμα μιας ιστορίας της περιοχής από τον Ε.Αγγελάκι στα <<Απομνημονεύματά 1836-1906 >> όπου ο Καπετάν Καραντώνης κάτοικος της Ζήρου ,που Ελληνικό.
γεννήθηκε το 1796,σκότωσε τον γενίτσαρο Τζιναλή σε μία σπηλιά του Καλού Νερού που λεγόταν

Εκτός από την παραπάνω αναφορά ο  Captain T.A.B   Spratt περιηγήθηκε την περιοχή γύρω από την μονή Καψά το 1851-59 και για την περιοχή του Καλού Νερού αναφέρει  <<…Η κοιλάδα της Δάφνης προχωρά  νότια και οι χείμαρροί της χύνονται  τον χειμώνα στο Λιβυκό πέλαγος σε ένα μέρος πού λέγεται Καλό Νερό πού η ονομασία του οφείλεται περισσότερο στίς ιατρικές του ιδιότητες παρά στην χρήση του ως πόσιμο2 ..>>.Προφανώς ο  T.A.B   Spratt  αναφέρεται στην πηγή << Βλυχάδα >> με γλυφό νερό που είναι καθαρτικό και  βρίσκεται δυτικά από το τωρινό χωριό Καλό Νερό. 
         Σε αυτή λοιπόν την περιοχή ιδιαίτερα γύρω από την Παναγία του Καλού Νερού. οι κάτοικοι των Περβολακίων δημιουργούν πρόχειρα καταλύματα για στέγαση όταν έφερναν τα κοπάδια τους από τα Περβολάκια. Σαν οικιστική μονάδα το Καλό Νερό αναπτύσσεται μετά το 1980, ενώ ακόμη και τώρα δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά όπως οι γύρω περιοχές.
Η Παναγία του Καλού Νερού
            Η Παναγία του Καλού Νερού ανεγέρθη το 1881απο τον ηγούμενο της μονής Καψά Γεροντάκη Ιωσήφ εγγονό του οσίου Ιωσήφ (Γεροντογιάννη).και λειτούργησε ως μετόχι της μονής Καψά.
Ο ναός κτίσθηκε πάνω σε παλιό μονυδρίο της Παναγιάς, ενώ όπως αναφέρει ο Ν.Ι.Παπαδάκης << .. παρά το μονύδριον ερίσκεται ὡς λέγουσι πόγειον σπήλαιον, χρησιμοποιηθέν ποτέ  ὡς  κατοικία σκητού3 ..>>
.Στην εκκλησία υπάρχουν  χαράγματα  με τη χρονολογία 1461 καθώς και  1674.
Ο Ν.Ι.Παπαδάκης το 1933 συγκεκριμένα γράφει <<....Κεχαραγμένη όμοίως επί τοιχογραφίας του Ναο ,το μικρόν πρός δυσμάς  ἀπέχοντος ετέρου Μονυδρίου  Καλο-Νερο πάρχει χρονολογία 1461. Α χρονολογίαι αύται  ἀποδεικνύουσι πρτον μέν τι πρός π ατήν μφαινομένου χρόνου εχον δρυθή τά δύο τατα μοναστήρια,4  έπειτα δε ότι κατά τόν χρόνον τούτον ήσαν έρημα Μοναχν, διότι μόνον εις ναούς ερημικούς,εκτάκτως υπό προσκυνητν επισκεπτομένους,συνηθίζετο (καί συνηθίζεται) νά χαράττωνονται έπί το τοίχου ονόματα καί χρονολογίαι5…>>

 (1Τζιν-Αλής η Τζέν-αλής γενίτσαρος από την Βοϊλα προερχόμενος από Ενετική οικογένεια των Ζένων πού επί τουρκοκρατίας εξισλαμίστηκε .Η παράδοση τον θέλει ιδιοκτήτη του πύργου της
Βοϊλας που έχει τουρκικό επίγραμμα με ημερομηνία Εγίρας 1153 που αντιστοιχεί με το έτος 1742 του χριστιανικού ημερολογίου.
(2) <> Captain T.A.B Spratt σελ.173    
(3) Ν.Ι.Παπαδάκη << η εκκλησία Κρήτης >> 1936 σελ.136
 (4) το άλλο μοναστήρι είναι η μονή Καψά
(5) Ν.Ι.Παπαδάκης << ο Γεροντογιάννης και η ιερά μονή Καψά Σητείας>> 1933