3..ΤΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ ΣΤΟΝ << ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ>>


Μιά πηγή την περίοδο της Τουρκοκρατίας για τα Περβολάκια αποτελεί ο περίφημος <<Κώδικας των Θυσιών>> ονόματα δηλαδή και δημευμένες περιουσίες των αγωνιστών της ανατολικής Κρήτης κατά την περίοδο 1821-1830. Συγκεκριμένα στον κώδικα των θυσιών υπάρχουν 14 ονόματα κατοίκων των Περβολακίων που δεν ζούσαν πιά και οι περιουσίες τους ενώ μέχρι τότε ήταν δημευμένες1  στην οθωμανική διοίκηση αποδίδονται στους κληρονόμους τους. Στο συγκεκριμένο κατάλογο πού είναι αχρονολόγητος δεν αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απόδοση των περιουσιών, παρόμοια χειρόγραφα όμως είναι χρονολογημένα μεταξύ 1827 και 1829.

(1) Η δήμευση και η καταγραφή των περιουσιών των ραγιάδων που επαναστατούσαν ήταν συνηθισμένη πρακτική του οθωμανικού δημοσίου .Η δήμευση των περιουσιών των επαναστατών αποτελούσε μέρος της τιμωρίας αυτών που αποκήρυσσαν την προστασία του σουλτάνου .Η καταγραφή των περιουσιών που περιέρχονταν με τον τρόπο αυτό στο δημόσιο ήταν μια κανονική πράξη της δημόσιας διοίκησης. Οι δημεύσεις των περιουσιών στα χωριά της ανατολικής Κρήτης ξεκίνησαν τον Φθινόπωρο του 1821 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1823 .Οι επιστροφές των δημευμένων περιουσιών αρχίζουν κάποιες τον Απρίλιο του 1823 και συνεχίζονται το 1827 και 1829.