4..ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1881


To 1881 έχομε την μοναδική οργανωμένη και πλήρη Τουρκική απογραφή .Τα Περβολάκια ανήκουν στον δήμο Χανδρά και έχουν πληθυσμό 142 κατοίκους όλους χριστιανούς (71 άρρενες και 71 θήλεις)
Στην απογραφή το1900 ανήκουν στον δήμο Πραισσού και έχουν πληθυσμό 179 κατοίκους όλους χριστιανούς (88 άρρενες και 91 θήλεις )
Στην απογραφή τού 1913 τα Περβολάκια έχουν πληθυσμό 236 κατοίκους(117 άρρενες και 119 θήλεις)
Στην απογραφή του 1928 έχουν πληθυσμό 228 κατοίκους. Συγκεκριμένα έχομε:

άρρενες  θήλεις σύνολο
Περβολάκια 89 90 179
μονή Καψά 6 1 7
Πέζουλας 19 23 42
συνολο 228
Στην συνέχεια απο το 1940 εως σήμερα έχομε την εξής πληθυσμιακή διάρθρωση :

1940
Κάτω Περβολάκια 183
Πάνω Περβολάκια 61
Μονή Καψά 4
Γενικό σύνολο 248
1951
Κάτω Περβολάκια 148
Πάνω Περβολάκια 74
Μονή Καψά 3
Πέζουλας 36
Γενικό σύνολο 261
1961
Κάτω Περβολάκια 139
Πάνω Περβολάκια 55
Μονή Καψά 3
Πέζουλας 29
Γενικό σύνολο 2261971
Κάτω Περβολάκια 109
Πάνω Περβολάκια 33
Μονή Καψά 6
Πέζουλας 12
Καλό Νερό -
Γενικό σύνολο 1601981
Κάτω Περβολάκια 72
Πάνω Περβολάκια 9
Μονή Καψά 4
Πέζουλας 7
Καλό Νερό 59
Γενικό σύνολο 151


1991
Κάτω Περβολάκια 44
Πάνω Περβολάκια 5
Μονή Καψά 2
Πέζουλας 6
Καλό Νερό 74
Γενικό σύνολο 131

2001
Ο συνολικός πληθυσμός του Δ.Δ. Περβολακίων στην απογραφή του 2001 είναι 93 κάτοικοι.
(47 άρρενες 46 θήλεις ) με πληθυσμιακή διάρθρωση :

1) 0-9 χρονών 4 άτομα
2) 10-19 8 άτομα
3) 20-39 18 άτομα
4) 40-59 18 άτομα
5) 60-69 18 άτομα
6) 70-+85 27 άτομα
Διαμορφώνεται λοιπόν ο παρακάτω πίνακας από το 1981 και ύστερα:
1881 142
1900 179
1913 236
1928 228
1940 248
1951 261
1961 226
1971 160
1981 151
1991 131
2001 93
Aπό τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι απο το 1881 έως το 1951 παρατηρούμε μια συνεχή άνοδο του πληθυσμού με μια μικρή κάμψη το 1828. .Από το 1961 αρχίζει μιά συνεχή κάμψη του πληθυσμού που οφείλεται στην μετανάστευση του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα ιδιαίτερα.Ακόμη το 1981 αρχίζει η μετακίνηση του πληθυσμού πρός το Καλό Νερό.με την ύπαρξη διπλοκατοίκησης του πληθυσμού.
Πηγή : Στατιστική υπηρεσία